Hästar kan kommunicera med människor

250842_424263700937825_1022305818_n

Att hundar i någon mening kan kommunicera och samarbeta med människor är ett känt faktum. Men vad få känner till är att även hästar kan göra det. Det visar i alla fall en studie gjord av  forskarna Monamie Ringhofer och Shinya Yamamoto från Japan. I experimentet fick hästarna ställas inför en rad olika scenarier samtidigt som forskarna studerade deras beteende. Ett fall handlade om att hästarna skulle komma åt en morot som gömts i en hink någonstans utanför hagen. Resultatet gjorde gällande att hästarna skickade ut vissa signaler till ägarna, i syfte att få hjälp med att hämta moroten. Det visades både visuella och taktila tecken. Slutsatsen som drogs av detta är att hästar har en relativt hög kognitiv förmåga. Man kan därmed argumentera för att de kan samarbeta och förstå människor på ett sätt som tidigare var okänt.

Den här studien var också den första i sitt slag som kunde påvisa att hästar ändrar sin kommunikation gentemot oss, om de vet att vi “lurar” dem. En faktor som kan ligga bakom resultatet är att människan har levt sida vid sida med människan i urminnes tider, och att de därför lärt sig hur vi fungerar. Det är i alla fall teorin Linda Keeling (som till vardags forskar om hästar) tror. Hon menar vidare att den mest intressanta delen i resultatet var att hästarna ansträngde sig mer i de fall där ägaren inte visste var moroten var gömd.

I sammanhanget ska det också nämnas att detta var den första studien i ämnet, och därför går det inte att till 100 % fastställa upptäckterna. För att ytterligare stärka tesen skulle det krävas fler forskningsrapporter. Men självklart är detta intressanta resultat, och det ger i alla fall en ännu tydligare indikation på det som många har trott, nämligen att hästar vet mer än vi tror!