Hästens olika gångarter

Den snabbaste sporten

En fråga som ofta kommer upp i trav- och hästsammanhang är vilket som går snabbast, trav eller galopp. När vi pratar om trav och galopp är det hästens gångarter som man diskuterar, och grundläggande för alla hästar är skritt, trav och galopp. Det finns ytterligare ett stort antal gångarter som finns naturligt hos hästen och dessa ska vi strax prata lite mer om. Men för att svara på frågan, om trav eller galopp är snabbast, är det korta svaret: galopp. Detta kan vi enkelt se under travlopp där ekipaget börjar galoppera och hinner avancera ganska snabbt genom klungan innan dem tar sig ut ur loppet. Vi ska även lägga till att trav är en gångart som hästar använder relativt sällan, naturligt sett. Trav är snarare att ses som en övergång från skritt till galopp, då galopp är den gångart som hästar använder vid flykt – just för att det är snabbast. När det kommer till hastigheter under trav- och galopptävlingar, accelererar startbilen upp till 54 km/h innan den släpper hästarna. För galopp ligger medelhastigheten på cirka 60 km/h.

Hästens gångarter

Som vi nämnde innan finns skritt, trav och galopp naturligt hos alla hästar. Beroende på var i världen hästrasen har sitt naturliga habitat och rasernas olika fysik har ytterligare gångarter utvecklats – helt naturligt. Här tänkte vi snabbt gå igenom de fem kändaste gångarterna.

Skritt

Skritt är hästens långsammaste gångart och är tämligen enkel, även om mer invecklade varianter utvecklats såsom Spansk skritt. I arbetssammanhang på bana finns olika begrepp för skritt; samlad skritt, ökad skritt och fri skritt. Genomgående för skritt gäller att hästen alltid har en fot i marken. Rörelsen ser ut som följande: vänster fram, höger bak, höger fram och slutligen vänster bak.

Trav

Vår mest älskade gångart! Denna gångart går i tvåtakt och hästen lyfter då hovarna efter ett diagonalt mönster: höger fram och vänster bak, och sedan höger bak och vänster fram. Även här har vi olika former av trav: samlad, kort trav, manövertrav, ökad och sträckt trav. Oren trav är det vi ibland får se under travlopp där hästen manas på att springa över sin förmåga, då det är lätt att hästen tar till galopprörelser. Piaff är ett välkänt begrepp inom dressyren, som i princip är en mycket samlad trav på stället, där en rörelse framåt är knappt märkbar.

Galopp

Galoppen är den snabbaste av dessa tre gångarter där alla fötter är ovan mark vid ett tillfälle under galoppen. Rörelsemönstret ser ut som följer: höger bak – vänster bak – höger fram – vänster fram, där bakbenen är den drivande kraften. På bana gör du även skillnad mellan galopp i högervarv och vänstervarv, där den sista framhoven som lämnar marken anger vilken galopp som hålls.

Flygande pass

Tölt och flygande passgång

Islandshästen är den ras som är kändast för att vara en så kallad fyrgångare, det vill säga en häst som har fyra gångarter naturligt. Utöver de tre vanligaste gångarterna har de även tölt. Vissa islandshästar kan även vara femgångare, och då är det flygande passgång som är den femte gångarten. Tölt är en fyrtaktig gångart där hästen har ett ben i marken och tre ben lyfta, och rörelsemönstret påminner lite om en snabb skritt. Benförflyttningen sker i följande ordning: vänster bak – vänster fram, höger bak – höger fram.

Flygande passgång finns mer och mindre hos vissa islandshästar och är en svår och ansträngande gångart. På grund av detta utvecklar man som tränare endast gångarten om den redan finns hos hästen naturligt. Skillnaden mellan flygande pass och vanlig passgång är att flygande passgång innehåller ett svävande moment. I flygande pass sätts höger bak och höger fram i marken näst intill samtidigt, detta följs av ett svävmoment innan vänster bak och vänster fram sätts i marken. Utförs detta rätt går flygande pass otroligt snabbt, och är i vissa fall till och med snabbare än galopp.