Varm- och kallblod

Varmblod och kallblod

Inom travsporten talar man om två olika blodtyper när det kommer till tävlingshästar: varmblodstravare och kallblodstravare. I Sverige finns idag runt 100 000 travhästar och vid tävlingar delar man upp dessa två i dess blodkategorier:

Varmblodstravare

I Sverige idag finns runt 90 000 varmblodstravare – allt från unghästar, avelsston, sällskapshästar, ridhästar till tävlingshästar. Varmblodstravare är den mest förekommande tävlingshästarna, och de som dominerar på travbanorna. Bland de 9000 lopp som körs varje år är 90% av dessa tillägnade varmbloden. Det svenska varmblodet är framavlad sedan tvåhundra år tillbaka och är en blandning av amerikanskt och franskt blod, med tyngdpunkt på det amerikanska. Syftet med varmblodsavlingen var just att ta fram en snabb och säkert ras att tävla trav med. Några svenska varmblodstravare som vuxit till världsstjärnor är bland annat Legolas, Queen L., Ina Scot, Copiad, Zoogin, Victory Tilly och Maharajah.

Kallblodstravare

Kallblodet står idag för minoriteten av hästarna på travbanorna och idag finns drygt endast 10 000 av dessa raser. Kallblodet är en kämpe och en stark sådan och man talar ofta om karaktärsdrag som energisk, hållbar och pålitlig. Med härstamning från nordsvensken är kallblodet en grövre typ av travare. Ofta används kallbloden i utbildningssammanhang men är även en god tävlingskandidat. Tillsammans med den norska och finska kallblodstravarna är dessa världens enda kallblod och är därmed en av få inhemska hästraserna i Sverige. Kallblodstravare tävlar främst i norra delen av Sverige och den hittills bästa kallblodstraven genom tiderna är hingsten Järvsöfaks.

Det som skiljer varmblod från kallbloden är dess kroppsuppbyggnad och temperament. Varmbloden är ädlare och snabbare medan kallbloden är mer grövre och starkare. Man kan tänka att om man ska satsa på trav så är det varmbloden som genomför de kortare och explosivare loppen medan kallbloden tar sig an de något längre och uthållighetskrävande loppen. Oavsett varm- eller kallblod är dessa båda raserna fantastiska travare och helt underbara sällskapsdjur.

Dags för tävling!

Travlopp på bana

Många av oss travhästägare och tränare började nog som entusiastiska travspelare, medan andra av oss “föddes i stallet” och kanske direkt in i travvärlden eller via en annan hästsport. Förra veckan pratade vi lite om träning av travhästar, och detta ämne kan man prata länge om. Idag tänkte vi gå vidare till travbanan och att spela på sport som trav med mera! För någonstans är det ju kärleken till spelet och sporten som slutligen tagit oss till beslutet att köpa häst och börja träna!

Vi tänkte i detta inlägg i korthet berätta om olika saker man kan behöva ha i åtanke inför ett lopp som tränare – och även små tips till dig som vill räkna ut en eventuell vinnare i ett travlopp!

Travbanor i Sverige

I Sverige har vi 33 travbanor från norr till söder, från Boden till Jägersro. Vissa banor kör tävlingar året om medan andra endast under vissa perioder av året. Alla banor är ovala och loppet körs i riktning moturs. Däremot kan längden på banorna skilja sig åt och ett exempel är banan i Tingsryd, som är Sveriges längsta travbana, är 1 609 meter lång medan de 5 kortaste banorna i Sverige är 800 meter långa. De distanser som travlopp utförs på idag är 3140 meter, 2640 meter, 2140 meter och 1640 meter. För ponnytrav gäller 1140 meter.

I och med banornas olika storlekar får de lite olika egenskaper. Banan i Axelvalla till exempel, är 1000 meter lång och upploppet är 227 meter, vilket är Sveriges längsta upplopp. För att räkna ut en vinnare i detta lopp, eller för att förbereda sin häst för ett lopp med långt upplopp är det viktigt att se till att hästen har den uthållighet som krävs samt att disponera hästens energi så att det finns extra tryck att ge mot upploppet. Här kan exempelvis startsnabba hästar tappa i slutet för att ge segern åt mindre startsnabba hästar som håller ett jämnare tempo och kommer igen mot slutet av loppet.

I kontrast till Axelvalla har vi Visby travbana som har ett upplopp på endast 156 meter. Här är banan också 1000 meter lång och olika hästar har fördelar här. Här “räcker” det med en startsnabb häst som även har lite kvar att ge i slutet. I exemplet ovan, med ett långt upplopp, tenderar hastigheten att öka under upploppet – trots att banan är lika lång. Det mest optimala är givetvis att ha en startsnabb häst som inte fastnar i starten bland de andra hästarna och som har en snabb – eller bara stadig – acceleration mot upploppet.

Autostart med bil trav

Starten är viktigast – eller?

Starten av loppet är viktig. Här kan bra hästar som är väl förberedda för loppet fastna bakom en galopperande häst eller bli instängd bakom andra hästar. Beroende på vilken startmetod som används i loppet kan det också vara avgörande för din häst.

Autostart

Vid start med bil är det 8 hästar som får plats i första ledet bakom bilen. Är det fler än 8 hästar i loppet, maximalt 12 stycken, får ekipage 9-12 välja mellan två spår bakom den första raden av hästar. Ekipage 9 får välja mellan att placera sig bakom häst nummer 1 och 2, ekipage 10 får välja mellan placering bakom 3 och 4, och så vidare.

Det finns vissa uträkningar på vilka spår som är mest fördelaktiga, och för autostart har spår nummer 2, 3, 4, och 5 visat sig vara att föredra. Spår 7 och 8 är inte att föredra på grund av att de ligger så långt ut på banan och generellt sett är det svårare för ekipagen att skaffa sig bra positioner därifrån. Spår nummer ett är ofördelaktig på grund av det är lätt att bli instängd i denna position, speciellt om hästen normalt sett inte är startsnabb.

Voltstart

Den andra startformen som förekommer i trav är voltstart. Här voltar alla hästar i högervarv och på kommandot “Klart-ett-två-Kör” ska alla hästar befinna sig i tilldelad startposition och vid startlinjen. Varje volt får innehålla högst 5 hästar så första volten innehåller ekipage 1-5, andra volten av ekipage 6-7 och tredje volten av ekipage 8-12. Här kan fördelaktiga positioner vara 6 och 7, då dessa kan få en så kallad flygande start i och med att de behöver hinna lägga sig i rätt positioner utan att hindra den sista voltens hästar.

Travhäst på bana

Hitta styrkan i din häst

Det som vi hela tiden återkommer till är att det inte finns några utgångslägen som är garanterat dåliga. Gällande startpositioner så kan en svår startposition vara gynnsam för de hästar som vill ha ett hårt tempo i loppet och svåra utgångslägen. Och en “lätt” startposition kan istället få den hästen helt ur balans. Samma gäller för en bra position under autostart, hästen kan vara väl förberedd för distansen, men ovan vid autostart och då tappa fokus.

För dig som spelare gäller det att titta på startfältet, läsa på om ekipagens bakgrunder och föreställa dig ett möjligt utgångsscenario – precis som man gör vid all vadslagning på sport. Som tränare gäller det att försöka hitta styrkan i just din häst och förstärka det samt jobba mot allsidighet. Att veta din hästs styrkor kommer att bli er vinst en dag!

Trav

Träna din travhäst på bästa sätt

Trav träning

Alla hästar kan trava, men olika raser har olika egenskaper och vissa hästraser lämpar sig extra bra för just trav. I Sverige används främst varmblod för detta ändamål men det förekommer även kallblodstrav och ponnytrav – där du kan ställa upp i tävlingar med flera olika raser.

Hästens anatomi spelar roll

Hästar är redan från grunden gjorda för att springa och målet för en travtränare är att utveckla dessa egenskaper och förfina dem till perfektion. När det kommer till trav är det vissa egenskaper som ger bättre förutsättningar. För att en häst ska kunna springa fort är det, i korta drag, viktigt att hästen ska kunna ta ta ut steget med frambenen samt kunna trycka ifrån steget på ett bra sätt. Samma gäller för bakbenen, med extra betoning vid att bakbenen ska kunna trycka ifrån ordentligt.

För att gå in på hästens anatomiska uppbyggnad underlättas detta genom frambenets rörelse, vars rörelsemönster bestäms av skelettets bogvinkel. Är bogvinkeln brant, det vill säga att bogens över kant sluttar brant och skapar en vinkel till marken som är mer än 45°, underlättar detta för hästen att röra frambenet bakåt och trycka ifrån, men kan begränsa hästen i låta frambenet ta större kliv framåt. Är bogvinkeln däremot aningen liggande, ger detta hästen bättre förutsättningar för att ta stora steg framåt, å andra sidan begränsas hästen i sin förmåga att trycka ifrån med frambenen. För en travhäst är ett mellanting mellan dessa två att föredra, då hästen behöver kunna ta stora steg framåt, men även ha goda förutsättningar för sin rörlighet bakåt, och ha viss förmåga att även trycka ifrån med frambenen. Gällande bakbenen för en travhäst är ett inte alltför sluttande kors ihop med ett långt lårben att föredra, då hästen ges möjligheten att trampa under sig men också föra benet bakåt och skjuta på. Är sittbensknölens förhållande till höftbensknölen för sluttande, eller aningen för kort, har hästen lätt för att trampa under sig men får svårare att skjuta ifrån och få tillräcklig kraft i steget.

Oavsett om man har en perfekt anatomiskt byggd häst så ligger de slutgiltiga resultaten i hästens träning. Det tar ungefär två år innan hästens kropp är helt utvecklad fysiskt, och som tränare gäller det att ha is i magen och träna smart. En travhäst är en atlet, och för att springa länge och snabbt krävs muskler och rätt teknik. Generellt kan sägas att hästen har ett grundsteg när den travar, och detta påverkas av dess anatomi och dess muskulatur. Bara för att grundsteget kommer naturligt behöver det däremot inte vara optimalt för att springa fort och länge, och det är det som travtränare har i uppgift att förfina.

Träning för trav

Det går att prata länge om travträning och olika metoder, men det är långt mycket mer än att träna på banan. För att ge hästen förutsättningar att springa med rätt teknik, det vill säga med rätt förutsättningar, hela loppet igenom krävs att hästen har en stark muskulatur – och på de rätta ställena. Här kommer hästens anatomi in. En stark travhäst behöver inte ha en felfri och perfekt skelettuppbyggnad, då de flesta “brister” går att korrigera med rätt träning anpassad efter individen.

Det som är genomgående för alla travhästars träning är att de tränar upp sin muskelstyrka och uthållighet. För att ge musklerna möjlighet att jobba så effektivt som möjligt behöver musklerna även lösgöras på spänningar och tränas i mjukhet. För unghästar gäller det att börja långsamt och vänja in hästen till träningen. Fokus kan ligga på att utveckla syreupptagningen och lära hästen att koordinera sina rörelser, först via kortare sträckor där man kontrollerar intensiteten via pulsmätare. Till en början ska denna träning inte vara ansträngande, och träningen bör trappas upp sakta och successivt.

För att få upp pulsen ordentligt kan så kallade snabbjobb köras där fokuset ligger på att träna explosivitet och styrka. Denna träning sker oftast på bana, men går även att utföra i backar. Denna träning förbättrar inte bara syreupptagningen i musklerna utan förstärker även muskelvävnaderna. En annan typ av träning som används för att öka explosivitet och snabbhet är så kallad mjölksyreträning. Denna används på vältränade hästar då skaderisken och risken för överträning är väldigt hög. Denna träningsform förbättrar musklernas motståndskraft mot mjölksyra och läggs in i träningen cirka 3-4 veckor innan tävlingsstart.

Det nästan viktigaste inslaget när det kommer till travhästens träning är vilan. Det är nämligen under vila som muskler och dess beståndsdelar återhämtar sig och byggs starkare, något som är lika viktigt för unghästar såväl som för äldre travhästar. Efter hårdare träningar kan flera dagars vila vara befogat för att ha möjlighet att uppnå fullt träningsresultat och även under träningsdagar är det viktigt att sköta nedvarvning och helt enkelt förbättra musklernas förutsättningar för återhämtning.

Summering

Hur hästen är byggd är egentligen inte avgörande för hur bra hästen kommer att prestera. Som vi sa innan är vissa naturliga påföljder av exteriören att föredra, men som ägare eller tränare kan man istället se det som en grund att bygga utifrån, och naturligtvis behöver alla hästar tränas, oavsett hur ideala förutsättningar de har. I träningen strävar man efter att förbättra och korrigera dessa egenskaper.

Och slutligen, självklart spelar även psyke in för att få en vinnande häst. Även samarbetet kusk, tränare och travhäst emellan. Tycker hästen att det är roligt att träna och tävla, och när det tränas rätt efter dess individuella egenskaper, kommer resultaten att tala för sig själva.

 

Hästar kan kommunicera med människor

250842_424263700937825_1022305818_n

Att hundar i någon mening kan kommunicera och samarbeta med människor är ett känt faktum. Men vad få känner till är att även hästar kan göra det. Det visar i alla fall en studie gjord av  forskarna Monamie Ringhofer och Shinya Yamamoto från Japan. I experimentet fick hästarna ställas inför en rad olika scenarier samtidigt som forskarna studerade deras beteende. Ett fall handlade om att hästarna skulle komma åt en morot som gömts i en hink någonstans utanför hagen. Resultatet gjorde gällande att hästarna skickade ut vissa signaler till ägarna, i syfte att få hjälp med att hämta moroten. Det visades både visuella och taktila tecken. Slutsatsen som drogs av detta är att hästar har en relativt hög kognitiv förmåga. Man kan därmed argumentera för att de kan samarbeta och förstå människor på ett sätt som tidigare var okänt.

Den här studien var också den första i sitt slag som kunde påvisa att hästar ändrar sin kommunikation gentemot oss, om de vet att vi “lurar” dem. En faktor som kan ligga bakom resultatet är att människan har levt sida vid sida med människan i urminnes tider, och att de därför lärt sig hur vi fungerar. Det är i alla fall teorin Linda Keeling (som till vardags forskar om hästar) tror. Hon menar vidare att den mest intressanta delen i resultatet var att hästarna ansträngde sig mer i de fall där ägaren inte visste var moroten var gömd.

I sammanhanget ska det också nämnas att detta var den första studien i ämnet, och därför går det inte att till 100 % fastställa upptäckterna. För att ytterligare stärka tesen skulle det krävas fler forskningsrapporter. Men självklart är detta intressanta resultat, och det ger i alla fall en ännu tydligare indikation på det som många har trott, nämligen att hästar vet mer än vi tror!

Prix d’Amérique

trav

Nedräkningen till Prix d’Amérique har börjat

Prix d’Amérique är ett av de mest klassiska loppen som går att vinna när det kommer till trav. Sedan 1920 har detta fantastiska lopp kört på Hippdrome de Vincennes i Paris, Frankrike. Detta är en dröm för varje kuks, tränare och hästägare. Alla vill vinna Prix d’Amérique samt Elitloppet. Senast en svensk häst vann vara 2014 och då var det den enastående hästen Maharajah med kusken Örjan Kihlström som gick vinnande ur striden. Innan det får vi gå tillbaka 23 år, då var det kanske världens bästa kusk genom tiderna Stig H Johansson som stod som vinnare med den suveräna hästen Queen L. Inte konstigt nog är det franska hästar och kuskar som oftast stor som vinnare i detta lopp och vice versa när det kommer till Elitloppet är det oftast svenska hästar och kuskar som vinner. Anledningen till detta är troligen att strukturen på banorna ser så annorlunda ut. Därför krävs det en extremt starkt häst för att vinna Prix d’Amérique. Det är lättare för en utländsk häst att vinna Elitloppet faktiskt.

Prix d’Amérique i år kommer kanske bli det häftigaste loppet på mycket länge, alla de bästa hästarna kommer dyka upp där vi dessutom har en riktigt stor chans att se en svensk vinnare. Förra årets Elitloppsvinnare Nuncio tillhör en av favoriterna. Nucnio fyller sex år nästa år och reser ner med tränaren Stefan Tarzan Melander och kusken som kommer köra Nicnio under Prix d’Amérique är Örjan Khilström, mannen som vann för tre år sedan. Nuncio största hot är en annan suverän häst Bold Eagle, hästen som de senaste Prix d’Amérique, denna häst fyller också sex år sedan. Två världshästar som är extrem unga. Dessutom Franck Nivard som kommer köra Bold Eagle, han är minst lika taktisk som Örjan Khilström. Frågan är inte om dessa två är de mest taktiska aktiva kuskarna som finns samt att de kör de två bästa hästarna som finns? Snacka om spännande!

Förutom dessa två suveräner kommer vi få se Delicious U.S, Propulsion, Bee a Magician samt den tioåriga sveksbekantingen Timoko. Dessa fem hästar är helt klart de som kommer vara med och slås om titeln. Starkast i detta gäng är nog de två förstnämnda. Dessutom kommer vi få se Lutfi Kolgjinis Mosaique Fcace and Stefan P Pettersons Oasis Bi men ingen av dessa kommer vara med och slås om första placeringen om inte någon speciellt händer.

Vi håller tummarna för att Örjan tar hem sitt andra Prix d’Amérique med Nuncios. Självklart kommer du kunna följa detta fantastiskt spännande race på TV samt att hitta spel på handfull spelbolag.

Fransk travsport skakas av ännu en dopingskandal

680

I höstas framkom det att den meriterande stortränaren Fabrice Souloy använt dopingklassade substanser i fyra av sina hästar. Detta ledde till en omedelbar avstängning i Sverige. Men nu har det kommit fram uppgifter om ytterligare fyra franska tränare testats positivt för doping. Travvärlden är därmed i gungning. Efter skandalen med Souloy har dopingkontrollerna skärpts rejält och detta är ett resultat av det.

Vad gäller Fabrice Souloy har ännu inget juridiskt straff delats ut, och det är en rättegångsprocess som fortfarande pågår. Själv påstår han att att det hela rör sig om ett misstag då han, på inrådan av sin italienske veterinär, delat ut “vitaminer” till sina hästar. Anledningen till att gjorde det menar han var för att resorna mellan de norska och svenska tävlingarna skulle bli bättre för hästarna. Klart är dock att detta tagit hårt på honom, för det pratas faktiskt i vissa kretsar om att han ska sluta som tränare.

För de fyra icke namngivna tränare som nu ertappats med dopade hästar väntar med all sannolikhet en lika utdragen rättsprocess som för Fabrice Souloy. Men den svenske mästartränare Stig H Johansson ser i varje fall positivt på avslöjandena, i en krönika i Aftonbladet skriver han följande: “Jag vet inte om fransmännen jobbar hårdare mot doping nu eller om de har blivit duktigare. Hur som helst är det helt rätt signaler när de som fuskar åker fast”. 

I Frankrike har nyheten bemötts med både ilska och lättnad. Såväl tränare som journalister i landet menar att det var på tiden att detta kom upp till ytan. Många menar att det finns skäl att tro att detta har förekommit under en lång period. Om detta bara var början på en lång rad framtida avslöjanden återstår helt enkelt att se.

Stötta ditt favoritlag i Rikstravet SHL

SHL

Med start 1 december 2016 drar tävlingssäsongen för Rikstravet SHL igång. Precis som i ishockeyligan SHL är det 14 lag och 14 tränare som gör upp om seriesegern i denna prestigefulla tävling. För 500 kr kan du bli delägare i ditt favoritlags stall. Du blir inte bara ägare av en riktig travhäst utan du får även inbjudningar till kickoff och öppet hus-dagar, fri entré till loppen, gratis ATG Live Premium, 3 nr av tidningen travronden, rabatt på ditt favoritlags matcher i SHL samt mycket mer.

Varje stall får poäng som baseras på vilken placering de hamnar på i de aktuella loppen. Poängen till stallen fördelas enligt följande:

 • 10 poäng till vinnaren
 • 7 poäng till andraplatsen
 • 5 poäng till tredjeplatsen
 • 4 poäng till fjärdeplatsen
 • 3 poäng till femteplatsen
 • 2 poäng till övriga placeringar
 • 1 poäng till oplacerade stall

Rikstravet är ett ypperligt sätt för dig som kanske inte är en inbiten travfantast ännu. Precis som den legendariska världsmästaren i ishockey, travägaren och Djurgårgårdsikonen Challe Berglund sa “Det är samma tävlingsinstinkt som kommer fram hos mig på travbanan som på en hockeymatch eller vid hockeyrinken”. Det är just det som är charmen med rikstravet, nu får du se ditt favoritlag tampas med övriga lag i kampen om den trovärda seriesegern. Och för dig som vanligtvis brukar husera på läktarna i en hockeyhall och samtidigt är intresserad av trav finns det inget att tveka på, bli delägare i ditt favoritlags stall!

 

Säsongen kommer att gå av stapeln mellan 1 december 2016 och 30 juni 2017.

 

Så föder du upp en travhäst

föda upp travhäst

För många travälskare förblir drömmen om att föda upp en egen travhäst just en dröm. Men ge inte upp hoppet! Att föda upp en travhäst är visserligen förenat med många regler och restriktioner som försvårar processen. Men i slutändan är det ändå värt mödan. I den här artiklen guidar vi dig igenom alla steg som krävs för att bli en uppfödare.

 • Först och främst måste du äga ett sto och få det registrerat hos Svensk Travsport.
 • Sedan kommer det roligaste; du ska välja hingst. Tyvärr är det inte bara att välja en och sen tro att det är klart.
 • Hingsten måste också få ett betäckningsbevis som du ansöker om hos Svensk Travsport.
 • Om allt gått som det ska med betäckning och allt tar det i regel 11 månader innan fölet föds.
 • Därefter följer en del praktiska detaljer innan du kan få fölet registrerat som travhäst.

Efter att ha gått igenom alla stegen kan du börja tävla (och förhoppningsvis tjäna en slant) med fölet. Även om du skulle lämna över ägarskapet till en annan person har du alltid rätt till en viss procent av vinstsummorna tack vare den så kallade uppfödarpremien. Procentsatsen för denna varierar från 10 – 20 % och en god nyhet inför 2017 är att denna premie kommer höjas en aning. Med hur mycket denna kommer höjas är inte helt och hållet bekräftat men det pratas om närmare 30 %.

Vi på travspetsen.se önskar dig lycka till med uppfödningen av din travhäst!

 

 

 

 

Prix d’Amérique – världens största travlopp

prix2017

Prix d’Amérique räknas som världens absolut största travlopp och går av stapeln i Paris varje år. I travvärlden klassas detta som det absolut mest anrika och prestigefyllda lopp. Första tävlingen ägde rum redan 1920 och uppstod i syfte att hylla de amerikanska insatserna under första världskriget. Sedan dess har loppet rullat på i slutet av januari varje år. Arrangörerna är inte sena att lyfta upp loppet till skyarna och kallar tävlingen för “travets VM”.

För svensk vidkommande har loppet kantats av både med- och motgångar. Den förste svensk att vinna hette Sören Nordin som tog hem segern 1950. I övrigt har bland annat Stig H Johansson, Ina Scot och Örjan Kihlström stått överst på prispallen.

Sedan 2013 går dock tävlingen under namnet Grand Prix d’Amérique. Bortsett från själva loppet är det mycket annat som gör att folk vallfärdar till Paris varje år. Det har blivit en rejäl folkfest där människor från jordens alla hörn samlas för att äta och dricka gott, samtidigt som hästarna tävlar för fullt.

Resor till Prix d’Amérique

Är du sugen på att ta dig dit och njuta av spektaklet? Go for it! Det finns flera resebyråer som erbjuder allehanda resealternativ till tävlingen. En av dessa är Equi Tours som är en rutinerad pjäs i sammanhanget. De erbjuder olika typer av paket där du kan välja mellan diverse hotell och evenemang. Priset varierar mellan 7000 kr – 11 000 kr beroende på vad du vill ska ingå. Ett annat alternativ är Scandorama som erbjuder liknande upplägg och prisnivå.

2016 års lopp vanns till slut planenligt av favorittippade Bold Eagle, tränad av Sebastian Guarato. Däremot blev inte utgången så självklar som många kanske hade trott, halvvägs in i loppet ledde nämligen Björn Goops häst Timoko, innan Bold Eagle tog över stafettpinnen och höll ut över mållinjen.

 

Vi hjälper dig att komma igång med travspelen!

Royal-Dream

Att spela på trav är både roligt och spännande. Men som nybörjare kan det vara lite knepigt att komma igång med spelandet. Därför kommer här en liten miniguide i hur man spelar på trav. Håll till godo!

Det kanske mest populära spelet är V75, vilket också är det största spelet. V75 är ett streckspel och är det spel som omsätter mest pengar. Tävlingen går mestadels av stapeln på lördagar och vinner gör man om har antingen 5,6 eller 7 rätt. Totalt är det sju lopp. Vinsterna är fördelade som följer: 40 % till sjuorna, 40 % till femmorna och 20 % till sexorna. Ju färre som har rätt desto större blir din vinst. Du fyller i din kupong på atg.se eller i spelbutik.

V86 är en tävling med åtta lopp och fungerar i stort sett på samma sätt. Vinster delas ut till dem med 6,7 och 8 rätt.

Andra vanliga spelformer är V65, V64, V6, V5, V4 och V3.

När du fyller i din kupong ska du dra ett lodrätt streck över det numret på den häst du tippat ska vinna. Sedan ska du multiplicera antalet hästar i varje avdelning med varandra och sedan skriva in resultatet. Antalet rader ska multiplicerats med 0.5 då varje rad kostar 50 öre styck. Därefter kan du välja reserver i varje avdelning, dessa ska markeras med antingen H (första reserv med högsta numret) eller L (första reserv med lägsta numret) . Du kan spela på samma rad flera gånger men det kommer kosta lite mer, däremot kan avkastningen bli högre. Detta kallas för att spela flerbong.

Det går att spela på allt, du kan välja hur många hästar som helst, men ju fler du väljer, desto dyrare blir det. Känner du dig osäker kan du spela en så kallad Harry Boy som sköter allt åt dig.