Varm- och kallblod

Varmblod och kallblod

Inom travsporten talar man om två olika blodtyper när det kommer till tävlingshästar: varmblodstravare och kallblodstravare. I Sverige finns idag runt 100 000 travhästar och vid tävlingar delar man upp dessa två i dess blodkategorier:

Varmblodstravare

I Sverige idag finns runt 90 000 varmblodstravare – allt från unghästar, avelsston, sällskapshästar, ridhästar till tävlingshästar. Varmblodstravare är den mest förekommande tävlingshästarna, och de som dominerar på travbanorna. Bland de 9000 lopp som körs varje år är 90% av dessa tillägnade varmbloden. Det svenska varmblodet är framavlad sedan tvåhundra år tillbaka och är en blandning av amerikanskt och franskt blod, med tyngdpunkt på det amerikanska. Syftet med varmblodsavlingen var just att ta fram en snabb och säkert ras att tävla trav med. Några svenska varmblodstravare som vuxit till världsstjärnor är bland annat Legolas, Queen L., Ina Scot, Copiad, Zoogin, Victory Tilly och Maharajah.

Kallblodstravare

Kallblodet står idag för minoriteten av hästarna på travbanorna och idag finns drygt endast 10 000 av dessa raser. Kallblodet är en kämpe och en stark sådan och man talar ofta om karaktärsdrag som energisk, hållbar och pålitlig. Med härstamning från nordsvensken är kallblodet en grövre typ av travare. Ofta används kallbloden i utbildningssammanhang men är även en god tävlingskandidat. Tillsammans med den norska och finska kallblodstravarna är dessa världens enda kallblod och är därmed en av få inhemska hästraserna i Sverige. Kallblodstravare tävlar främst i norra delen av Sverige och den hittills bästa kallblodstraven genom tiderna är hingsten Järvsöfaks.

Det som skiljer varmblod från kallbloden är dess kroppsuppbyggnad och temperament. Varmbloden är ädlare och snabbare medan kallbloden är mer grövre och starkare. Man kan tänka att om man ska satsa på trav så är det varmbloden som genomför de kortare och explosivare loppen medan kallbloden tar sig an de något längre och uthållighetskrävande loppen. Oavsett varm- eller kallblod är dessa båda raserna fantastiska travare och helt underbara sällskapsdjur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *